O miejscu

Besko, liczba stołów: 1

Mistrz betoniaka