O miejscu

Śródmieście, liczba stołów: 3

Stoły są na terenie szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curi. Stoły są ustawione na kostce brukowej. Jest oświetlenie i ławeczki.

Mistrz betoniaka